Patientnära forskning på hög nivå

På Sophiahemmets alldeles egna forskningslaboratorium pågår forskning av alla de slag. Här, nära patienter och mitt i verksamheten, är det perfekta läget för forskning.

I ett av husen på Sophiahemmets område ligger ett forskningslaboratorium och här arbetar Maria Kumlin, professor i medicinsk vetenskap tillsammans med forskarassistenten och farmaceuten Marie Svedberg. Även om utrymmet är litet, pågår här en rad olika forskningsprojekt.

– Vi utför forskning i samarbete med flera olika verksamheter på Sophiahemmet, förklarar Maria Kumlin, som ansvarat för laboratoriet sedan invigningen 2011.

Här pågår flera spännande projekt, bland annat en stor undersökning om inflammatorisk tarmsjukdom.

– Just forskningen kring inflammation är spännande, eftersom vi på senare år kunnat se att inflammationer har mycket gemensamt, oavsett om de sitter i till exempel näsan, tarmen eller i lederna, konstaterar Maria Kumlin.

Hon  undervisar  även  på  Sophiahemmet Högskola och har tidigare jobbat mycket med astmaforskning. Nu har fokus hamnat mer på biomarkörer och biologiska läkemedel som riktar sig mot inflammatoriska substanser.

Spännande forskning
Sedan i början av sommaren jobbar också Marie Svedberg här. Hon forskar inom så kallade neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom.

– Målet är att kunna upptäcka Alzheimer tidigt  i  sjukdomsförloppet.  Just  nu  tittar  vi på  kopplingen  mellan  insulinresistens  och  Alzheimers sjukdom, eftersom det har visat sig att personer med åldersdiabetes har en förhöjd risk att utveckla demenssjukdom, säger Marie Svedberg.

Att med hjälp av biomarkörer kunna avgöra om en person har anlag för att utveckla en sjukdom är oerhört värdefullt, då man i många fall kan fördröja sjukdomsdebuten.

För Marie Svedberg fanns det många skäl att söka sig till Sophiahemmet.

– Jag vill jobba patientnära och bidra till forskningen inom medicinsk vetenskap och det får jag göra här.

Ett exempel på ett annat projekt som pågår på laboratoriet ingår i doktoranden Linda Gellerstedts avhandlingsarbete. Det är en studie om hur patienter sover på sjukhus – en viktig fråga, då sömn är betydelsefullt för tillfrisknandet.

Att kunna jobba så patientnära som man kan göra här ser både Maria Kumlin och Marie Svedberg som en fantastisk möjlighet.

– Nu närmast planerar vi ett samarbete med Sophiahemmets äldremottagning som initierat ett nytt projekt. Vi ser att intresset för forskning bland personalen ökar, säger Maria.

Text: Anna­-Maria Stawreberg
Foto: Sara Hesse