Populär podcast

I tre år har barnmorskan Emma Karling Widsell och Carolina Tristen, fertilitetsläkare på IVF-kliniken vid Sophiahemmet, haft en idé om en plats där ofrivilligt barnlösa kan få information och dela erfarenheter. I dag är den idén verklighet i form av IVF-podden, ett digitalt radioprogram, där de diskuterar ofrivillig barnlöshet och intervjuar personer som berörs av ämnet.

– Många som är ofrivilligt barnlösa söker svar och bollar tankar på nätet. Det kändes viktigt att starta ett forum där det finns belägg för fakta, som man kan lyssna på när man har tid, säger Carolina Tristen.

Ett av målen med podcasten är att skapa större öppenhet i samhället kring frågor om ofrivillig barnlöshet, och belysa att det är ett problem som växer.

– Vi vill fokusera på den här gruppen eftersom många känner sig väldigt ensamma och mår dåligt av tystnaden, säger Emma Karling Widsell.

– Vi har ett brinnande engagemang, det blir så när man jobbar inom det här området. Att inte bli gravid som man hoppats är psykiskt påfrestande för de flesta par, säger Carolina Tristen.

Reaktionerna kring podden har varit positiva. Carolina och Emma hoppas nu få in fler frågor och förslag på ämnen som de kan ta upp i programmet.

Text: Émelie Vangen Lindgren

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014