Många tonsilloperationer

Ett bra arbetsflöde och egen operations- och narkospersonal har gjort Öron-Näs-Halskliniken till en av de mest effektiva i Sverige. Här opereras flest tonsiller och näspolyper i landet. Nu växer verksamheten ytterligare.

– Vi är en kirurgiskt inriktad öron-näsa-halsklinik. Det innebär att de som söker sig hit har återkommande problem med till exempel tonsiller eller näspolyper. Dessutom har vi en stor spännvidd bland våra patienter, de är allt från ett till 100 år, berättar Annika Elmqvist Stenberg som är läkare och nytillträdd verksamhetschef vid Sophiahemmets Öron-Näsa-Halsklinik.

Trots att kliniken i dag bara har tre anställda läkare är det den enhet i Sverige som opererar flest tonsiller i hela Sverige.

– En förklaring till att vi kan vara så effektiva är att vi har lyckats skapa ett bra arbetsflöde och värdefullt

På kliniken genomförs även en lång rad andra operationer som lämpar sig för dagkirurgi. Dit hör naturligtvis de problem som man förknippar med en öron-, näs- och halsmottagning, men de utför även en del ingrepp som tillhör specialiteten men som gemene man kanske inte förknippar med öron, näsa och hals.

– Vi opererar ofta där det är trångt och besvärligt, den erfarenheten kan vi använda i andra sammanhang. Att ta bort hudtumörer i ansiktet är ett exempel där vår vana att göra små och nästan osynliga stygn kommer väl till pass.

Mottagningen kommer att få ytterligare ett våningsplan i hus K inom Sophiahemmets område vilket betyder att man från och med i höst kommer att kunna göra ännu fler operationer.

– När vi är klara med utbyggnaden utökas kliniken med ytterligare tre läkare och vi kommer att satsa på mer avancerade näs- och bihåleoperationer.

Däremot ska patienter med enklare åkommor, som öroninflammation och halsfluss, i första hand vända sig till sin husläkare eller vårdcentral.

– Det är först när besvären är återkommande eller mer komplicerade som patienter bör vända sig till oss. De flesta kommer hit via remiss från en vårdcentral, andra specialister eller försäkringsbolag men det är möjligt att kontakta oss direkt. Vi har inget remisstvång.

Öron-Näs-Halskliniken är auktoriserad för vårdval av Stockholms läns landsting, vilket innebär att frikort och enhetlig patientavgift gäller för mottagningsbesök.

Text: och foto: Per Westergård

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2013

Fakta näspolyper