Roligare rehabilitering ökar motivationen efter stroke

Med en effektiv rehabilitering kan de som drabbats av stroke återfå förlorade förmågor.

För många är det svårt att hitta den rätta motivationen att träna men blir det roligare går det lättare med rehabiliteringen. Det är en av tankarna bakom ett nytt forskningsprojekt där Sophiahemmet är en av parterna.

Det finns mängder av produkter på marknaden som ska hjälpa dem som har fått en stroke att återfå förlorade förmågor. Men produkterna kommer inte alltid till användning, antingen är de för tråkiga eller så vet ingen att de finns.

– Att en träningsprodukt fungerar utmärkt i en forskningsmiljö är inte detsamma som att den kommer till användning i den dagliga rehabiliteringen, säger Niss-Jonas Carlsson, utvecklingschef på Tesch-Övermostiftelsen och ansvarig för ett projekt som ska hjälpa strokedrabbade att bli mer motiverade att träna.

Så länge en person som har fått en stroke är kvar på sjukhus finns det ofta personal som driver på träningen. Betydligt svårare brukar det vara att hålla i gång hemma. Det är vanligt med svårigheter att upprätthålla motivationen hos strokedrabbade.

För att förstå vad som krävs för att få till en effektiv rehabilitering kommer man inom projektet ”Kompletterande motivationsdriven strokerehabilitering” att djupintervjua 100 personer. De flesta av dem som intervjuas har själv haft en stroke, övriga andra arbetar inom vården eller som forskare. Deras erfarenheter kommer att bidra till att aktörer inom strokevården ska förstå varandra bättre och hitta former för samarbeten.

– Fokus är inte att utveckla nya produkter. Vi ska främst se till att vidareutveckla de som redan finns och se till att de kommer till användning. Många av de saker som vi tittar på används redan i andra sammanhang, ofta är det vanliga konsumentprodukter som används för lek eller spel. En förhoppning är att vi ska kunna använda dem inom stroke-rehabiliteringen, om träningen är rolig är chansen större att man kämpar på, förklarar Niss-Jonas Carlsson.

Hans mål är att stiftelsen så småning om kan växa in i en mer ändamålsenlig lokal på Sophiahemmet där alla intresserade ska kunna se och prova olika träningsprodukter.

Tesch-Övermostiftelsen och Sophiahemmet

Stiftelsen grundades av Per Tesch och Per Övermo som med lite olika infallsvinklar har engagerat sig i muskelhälsa. Målet är att stödja forskning och utveckling av metoder som främjar fysisk aktivitet hos män och kvinnor i alla åldrar.

Bakgrunden är att en stor del av våra välfärdssjukdomar är direkt eller indirekt kopplade till muskelförtvining.

Stiftelsen vill även vara med och utveckla strokevården. Tillsammans med bland annat Sophiahemmet, Anhörigas Riksförbund och KTH genomför stiftelsen just nu ett projekt med syfte att utveckla en mer motivationsdriven egenvård inom strokerehabiliteringen.

Vinnova stöder projektet med en halv miljon kronor.

Text och foto: Per Westergård

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2013