Sant och falskt om BB Sophia

Vad är egentligen sant och falskt om BB Sophia? Vi ställer frågan till Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

Sophiahemmet, Praktikertjänst, landstinget, det är många namn som florerar i debatten. Vem ansvarar för vad när det gäller BB Sophia?

– Det är Praktikertjänst som äger och driver BB Sophia och har därmed det fulla vårdgivaransvaret. Landstinget har ställt krav på innehåll och kvalitet, godkänt verksamheten på BB Sophia och därmed tecknat ett vårdavtal med BB Sophia. Sophiahemmet har alltså inget vårdgivaransvar, men vi har byggt och äger byggnaden där förlossningskliniken finns och tillsammans med Praktikertjänst har vi gemensamt investerat närmare 330 miljoner kronor – en kostnad som landstinget därmed sluppit.

I samband med invigningen av BB Sophia kunde man bland annat läsa i tidningen att BB Sophia inte har fått godkänt säkerhetsmässigt, stämmer det?

– Nej, det stämmer inte. Den rapport som media hänvisar till var en av många utvärderingar och innehöll flera felaktigheter som Praktikertjänst senare har påtalat och som blivit rättade.BB Sophia har all kompetens för barnafödande: förlossning, neonatalvård, samt operation, anestesi- och intensivvårdskapacitet. Landstingets egen medicinskt ansvariga rådgivare har gjort en samlad bedömning av alla granskningar och godkänt att verksamheten får starta. Det är landstinget som ansvarar för att medborgarna får den vård som det finns behov av.

Det talas om att BB Sophia har utarmat länets övriga förlossningskliniker på personal?

– BB Sophia har 80 barnmorskor där en del av dem, men inte alla, kommer från andra förlossningskliniker i länet. Det motsvarar ungefär 10 procent, så det är en ganska liten andel. Och dessutom, om det nu var så att ALL kompetent personal gått till BB Sophia är det ju knappast den kliniken som saknar resurser och kompetens.

En annan brist som påpekats är att BB Sophia inte ligger i närheten av ett akutsjukhus.

– BB Sophia är ett renodlat förlossningssjukhus, specialbyggt för verksamheten. Det här är ett helt nytt modernt koncept som inte finns någon annanstans i Sverige. Här finns, liksom på de stora akutsjukhusen, dygnet runt-beredskap ifall det skulle uppstå komplikationer. Men till skillnad från akutsjukhusen blir det aldrig diskussion om vad som ska prioriteras i operationsrummen: ett akut kejsarsnitt eller en allvarlig trafikskada.

Hur ser ni till att BB Sophia håller Sophiahemmets kvalitetskrav?

– Vi ställer samma krav som på alla andra vårdgivare här på Sophiahemmet: de ska självklart uppfylla gällande avtal, lagar och förordningar. Och jag vill understryka att vi har fullt förtroende för Praktikertjänst som är en stor, seriös och ägarledd organisation.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014