Screening av kroppspulsådern ska rädda liv

I september 2010 invigdes Aleris uppdrag att utföra bukaortascreening av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt.

Under hösten erbjuds alla 65-åriga män i Stockholms län ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern. Detta som ett led i att minska
dödligheten i brustet pulsåderbråck. Undersökningarna kommer att genomföras på Aleris FysiologLabs vårdenheter vid Sophiahemmet och Ersta Sjukhus och utförs på uppdrag av Stockholms läns landsting.

– Syftet är att förebygga bristning av bukaortabråck som i tre fjärdedelar av fallen har dödlig utgång. Bara i Stockholms län kan vi med en enkel ultraljudsundersökning rädda hundratals liv varje år, säger Anders Juhlin Dannfelt, specialistläkare och divisionschef på Aleris.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 2 2010