Sjukhuschef med fokus på framtiden

Åsa Larsson bryter ny mark utan fruktan. För 20 år sedan utsågs hon till verksamhetschef på Sophiahemmet Sjukhus och en av de första sjuksköterskorna i Sverige på en sådan befattning. I dag är hon biträdande sjukhuschef med uppdraget att rusta sjukhuset för framtiden.

Att Åsa Larsson skulle bli sjuksköterska var inte självklart. Hon hade lika gärna kunnat bli polis som morfar och farfar. Det var möjligheten att få uppleva dramatik som lockade. Det var ändå sjuksköterska hon blev, och färdig sådan 1987.

Efter examen blev första arbetsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset. Efter några år där blev hon tillfrågad om hon kunde hjälpa avdelningsföreståndaren i hennes arbete. Att bli ledare var inget Åsa hade tänkt sig, det var ju ut i världen hon skulle. Men biståndsdrömmarna fick läggas på hyllan och snart var Åsa chefsjuksköterska på kirurgavdelningen.

– Det passade mig. Jag tyckte om att lyssna in personalen om hur verksamheten skulle kunna utvecklas för att fungera bättre.

Jobb som sjukhuskoordinator
Runt millennieskiftet ville hon göra något nytt. När Sophiahemmet behövde en sjukhuskoordinator med uppgift att få den då något spretiga verksamheten att fungera mer enhetligt, sökte hon jobbet och fick det. En roll som hon snabbt kom att gilla.

Ganska snart blev Åsa tillfrågad om hon ville bli verksamhetschef för operations-, dialys- och vårdavdelningarna. Att en sjuksköterska är verksamhetschef är inte så märkvärdigt i dag, men då var det nästan otänkbart.

I dag är det ingen som reflekterar över vilken utbildning hon har, och det tror hon  beror på att hon har tillåtits att gradvis växa in i sin roll. Ett bevis för att hon har lyckats är att hon sedan ett antal år tillbaka också är biträdande sjukhuschef.

– Jag känner att jag får mycket uppskattning i mitt arbete. Förhoppningsvis beror det på att jag har ett närvarande ledarskap. Jag försöker vara både lyssnande, tillgänglig och flexibel, samtidigt som jag vågar sätta ner foten när det behövs.

Åsas vardag består av möten med medarbetare, vårdgivare, tjänstemän, politiker och många andra. Att skapa ett gott samarbetsklimat är nödvändigt då Sophiahemmet inte är en enhetlig organisation utan en så kallad vårdgalleria med många självständiga vårdgivare som behöver kunna samarbeta väl.

Korta beslutsvägar
– Vår stora fördel är att vi har korta beslutsvägar och snabbt kan anpassa oss till nya behov, säger hon.

Till exempel kunde Sophiahemmet hjälpa till i somras när det var brist på vårdplatser på de stora sjukhusen och Danderyds sjukhus undrade om man kunde ta emot några av deras patienter.

– Redan två timmar efter vi fått frågan kunde de första patienterna rullas in här på vårdavdelningen. Jag är så stolt över medarbetarna som gjorde ett så fantastiskt arbete med en patientgrupp som vi annars inte ser hos oss.

Mycket av Åsas arbete handlar om att anpassa Sophiahemmet för framtiden. En av utmaningarna är att se till att Sophiahemmets ökade effektivitet går hand i hand med den personliga omvårdnad som har präglat sjukhuset sedan starten. Hon har även en viktig roll när det gäller att förstärka samarbetet mellan högskola och sjukhuset.

– Det är oerhört viktigt om vi ska klara den framtida kompetensförsörjningen.

Inte förlora värdegrunden
En annan utmaning är att se till att Sophiahemmet hänger med i utvecklingen utan att  traditionen går förlorad när vården behöver effektiviseras och digitaliseras. Även om digitala patientmöten kan vara mycket positiva för vissa patientgrupper och i vissa situationer behöver de inte alltid ersätta fysiska och personliga möten.

– Vi får inte drunkna i digitala ambitioner och appar utan måste alltid ha kvar den kliniska blicken för våra patienters behov för att leva upp till deras förväntningar. Det är genom att lyssna på dem som vi utvecklar verksamheten.

Målet är att det Sophiahemmet gör bra idag ska göras ännu bättre i morgon. För att det ska lyckas måste medarbetarna vara inkluderade i förändringsarbetet.

– Att alla medarbetare får den tid de behöver är avgörande för att vi ska få med ”Sophiakänslan” in i den nya världen. Allt vi gör måste bygga på vår värdegrund som är engagemang, tradition, tillgänglighet och professionalism. Då kan vi förena hög servicenivå och produktivitet med god omvårdnad.

Text och foto: Per Westergård