Sjuksköterska med spetskompetens

Silvia Giorgi George är en av ett tiotal operationssjuksköterskor i Sverige som har vidareutbildning inom robotkirurgi och kan titulera sig som RNFA, registered nurse first assistant.

Sedan årsskiftet assisterar hon vid UroClincs robotassisterade prostata- och njuroperationer som utförs vid Sophiahemmet.

– UroClinic frågade Sophiahemmet om det fanns intresse att vidareutbilda en operationssjuksköterska till ”first assistant”, berättar Silvia. Jag sa ja direkt efter att ha fått klartecken från min chef Thomas Johansen. Jag tycker om att lära mig nya saker och vill gärna ta större ansvar i mitt arbete.

Utbildningen, som hölls i Danmark, skedde i två steg. I steg ett fick deltagarna träna sig i laparoskopi, den teknik som används vid titthålsoperationer. I steg två fick de utföra ingrepp på Wetlab.

Vid det här laget har Silvia assisterat självständigt vid ett 80-tal operationer. Hennes uppgift är bland annat att tillsammans med kirurgen sätta kameraportar i patientens bukvägg och via en bildskärm se till att robotarmarna är rätt placerade så att de kan arbeta obehindrat. Under operationen ser hon till att hålla undan vävnad, spola, suga, clipsa kärl och underlätta för kirurgen i operationsområdet.

– Att vara first assistant kräver 100 procent fokus under 100 procent av hela operationen. Men också att jag är väl förberedd och påläst så jag vet hur ingreppet ska göras. Jag läser till exempel alltid noga igenom patientens journal.

– Det är bara Anna-Karin Magnusson, som är operationssjuksköterska hos UroClinic, och jag som har den här kompetensen denna spetskompetens på Sophiahemmet, därför ställer det stora krav på tillgänglighet och flexibilitet.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2017