”Smärtan upplevs som mer hanterbar”

Hanna Ulfsdottir är forskare på Sophiahemmet Högskola och leder den första svenska studien om vattenfödslar. Här berättar hon om vattenfödslar och forskningsarbetet.

”2014 var jag med och startade barnmorskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola och på våren 2015 påbörjade jag mitt avhandlingsarbete om vattenfödslar.

BB Sophia var då den enda förlossningsklinik som erbjöd vattenfödslar och jag insåg att det aldrig hade gjorts en svensk studie i ämnet. Vattenfödsel erbjuds till kvinnor med lågriskförlossningar i ett hundratal länder världen över.

I Sverige har det dock varit kontroversiellt sedan i början av 90-talet, då ett barn avled av syrebrist efter en badkarsfödsel vid en hemförlossning. Vid den tidpunkten var forskningen på området mycket begränsad. Incidenten följdes av en livlig debatt och man slutade praktisera vattenförlossningar i Sverige.

Jag började granska och jämföra 306 journaler från vattenfödslar med lika många konventionella, okomplicerade förlossningar.

Min studie visade att kvinnor som föder i vatten hade en snabbare och mer positiv förlossningsupplevelse. De fick också färre bristningar, vilket rimmar med de utländska studier som har gjorts i ämnet. Värmen gör att kvinnor slappnar av och har en positiv effekt på vävnaderna. Födandet blir kanske något lugnare i vatten.

Just nu är jag i sluttampen på en kvalitativ studie där 20 kvinnor från BB Sophia berättar om sina upplevelser av vattenförlossningar. Många beskriver en avslappnande effekt både mentalt och fysiskt. Smärtan upplevs som mer hanterbar, kvinnan känner sig tryggare och mindre stressad och det är lättare att byta ställning. Jag har fått många positiva reaktioner från barnmorskor som är glada att ämnet lyfts fram i Sverige. Motståndet jag mött från både barnmorskor och läkare, tror jag till stor del grundar sig i kunskapsbrist.

Som barnmorska vill jag att kvinnor ska erbjudas de bästa alternativen och om det finns vetenskaplig grund som visar på fördelar att föda i vatten är jag positiv till att fler ska få den möjligheten.”

Berättat för: Christoffer Hiding