Sömnkvalitet viktigare än kvantitet

Patienters sömnkvalitet är viktigare än kvantiteten. Det är alltså viktigare hur vi upplever vår nattsömn – inte hur länge vi sover. Det visar nya forskningsresultat från Sophiahemmet Högskola.

Högskoleadjunkt Linda Gellerstedt skriver just nu sin doktorsavhandling på Sophiahemmet Högskola. Hon har fördjupat sig i hur patienter inom akutsjukvården sover. Ett område som få andra forskar om.

– Inställningen har länge varit att natten bara är ett vakuum och att det är på dagarna vi vårdar. Det stämmer inte. En del av vården utförs ju nattetid och god sömn är dessutom avgörande för hur snabbt patienter tillfrisknar, förklarar Linda.

Tre studier
I sin forskning har hon hittills genomfört tre studier. I en har patienter själva fått berätta om sin sömn och en annan har sjuksköterskor fått beskriva sina tankar kring patienters sömn. I den senaste, tredje studien har Linda jämfört patienters upplevelse av den egna sömnen med resultaten från en klocka som mäter hur länge de sovit.

– En slutsats är att det viktigaste är hur vi upplevt natten, inte hur länge vi sover. Därför måste vi titta mer på sömnens kvalitet än på kvantitet.

Lyssna på patienterna
Att det kan vara svårt att sova på ett sjukhus är inte så konstigt. Miljön är ovan, vi är där av skäl som inte är så trevliga och dessutom måste sjukvårdspersonal ofta störa de som har somnat. Även om hennes avhandling inte är klar förrän tidigast våren 2019 har hon redan nu några råd att ge vårdpersonal.

– Lyssna in vad varje enskild patient behöver och försök sprida lugn. Det kan vi göra genom att inte ha så bråttom eller genom att berätta för en orolig patient vad som kommer att hända i morgon, säger hon.

Text: Per Westergård