Sophiahemmet – 125 års utveckling av god vård

I slutet av 1800-talet föddes en vision om att lyfta svensk sjukvård in i framtiden när dåvarande drottning Sophia tog initiativ till att skapa den moderna sjuksköterskeutbildningen där kompetens och gott handlag förenades i en ny yrkesroll.

Sophiahemmet bildades, en ideell verksamhet med syfte att främja och stödja god vård. Ett syfte som Sophiahemmet i högsta grad fortfarande lever fullt och fast efter.

Nästa steg i Sophiahemmets utveckling var när det nuvarande sjukhuset vid Valhallavägen byggdes. Att ”i anslutning till sjuksköterskeskolan bygga ett eget sjukhus för god och tidsenlig vård till människor ur alla samhällsklasser”, enligt drottning Sophia. Sedan dess har Sophiahemmet byggt flera fastigheter på området och planerar ytterligare ett hus som förväntas stå klart under 2013.

I dag bedriver Sophiahemmet högklassig utbildning av sjuksköterskor genom Sophiahemmet Högskola, erbjuder ett brett utbud av specialistsjukvård genom Sophiahemmet Sjukhus samt stödjer utveckling och innovation genom bidrag till patientnära forskning, i huvudsak inom Högskolan och Sjukhuset.

– Sophiahemmet är en del av den svenska sjukvården och vill fortsätta att vara en starkt bidragande faktor i dess framtida utveckling, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

Sophiahemmet Sjukhus bedrivs i huvudsak genom ett sextiotal samverkande verksamheter, med höga ambitioner att erbjuda högkvalitativ vård till alla patientgrupper.

De flesta av verksamheterna har avtal med landstinget, samarbetar med försäkringsbolag och tar emot patienter främst från Stockholm men även övriga landet. Det går också att betala privat på Sophiahemmet, vilket gör att en del patienter som bor i andra länder eller har behov av snabbare hjälp, söker sig till oss för att få vård.

Det som förenar alla Sophiahemmets verksamheter är den gemensamma värdegrunden: professionalism, engagemang, tillgänglighet och tradition. Samt de gemensamma värderingarna om varje individs rätt att påverka valet av vem och hur man ska få vård. Läs mer om Sophiahemmets verksamhet här

Tidigare publicerat i SophiaNytt Sjukhusspecial april 2011