Hög kvalitet på Öronkliniken

Öron-näs-halskliniken på Sophiahemmet får högsta betyg i en extern kvalitetsundersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges Privata ÖNH-läkare.

Undersökningen avser såväl processer kring patientadministration och väntetider som läkarnas kompetens och den medicinska utrustningen. Kvalitetsgranskarens kommentar: ”Kliniken är den bästa privata enhet jag sett i Sverige och kan dessutom tävla med fina privatmottagningar i Europa, USA och Kina”. Med tanke på att Öronklinikens verksamhet genom vårdval Stockholm till stora delar finansieras via landstinget är utmärkelsen helt unik.   Vi är otroligt glada och stolta över att det kontinuerliga arbete vi lagt ned på kvalitet har gett resultat, säger klinikens verksamhetschef Annika Elmqvist Stenberg.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2015