Tre x magisteruppsatser

Sjuksköterskorna Lena Skoglund, Ulrica Evers och Lena Käll, som till vardags arbetar på vårdenheten/operation på Sophiahemmet, tog i våras magisterexamen, Lena Skoglund och Urika Evers på Sophiahemmet Högskola, Lena Käll på Karolinska Institutet.

Lena Skoglunds magisteruppsats ”Sjuksköterskans dokumentation av postoperativ smärta” är en journalgranskningsstudie. Den tilldelades stipendium för bästa magisteruppsats.

Ulrica Evers magisteruppsats ”Sjuksköterskans beredskap för återupplivning vid hjärtstopp” belyser vilka teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter sjuksköterskan behöver för att kunna agera vid ett hjärtstopp.

Lena Källs magisteruppsats ”Operationsteamets uppfattning om samarbetet på operationssalen” är en systematisk litteraturstudie.

Foto: Oskar Omne

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2013