Triage: Fysioterapeuten gör första bedömningen

Christina Mikkelsen,fysioterapeutchef på Capio Artro Clinic berättar om begreppet triage inom fysioterapin.

– Den största förändringen i fysioterapeuternas jobb på Capio Artro Clinic är att patienten direkt får träffa en fysioterapeut som gör en bedömning, i stället för att alla ska gå via en läkare på en vårdcentral. Fysioterapeuten sätter status och försöker ta reda på varifrån problemet kommer för att sedan kunna skicka patienten i rätt riktning.

– Många gånger kan fysioterapeuten hjälpa dem att bli bra. Vi är vana att ställa diagnoser. Genom att komma hit först besparar man både tid åt patienten och gör att läkaren träffar rätt patienter. Min erfarenhet är att det är ett fantastiskt bra sätt. Patienterna får en kompetent bedömning och i bästa fall kan de själva klara av att bota sina problem genom rehabilitering.

Behöver skadan inte röntgas först?
– Nej, inte alltid. Vi är kompetenta att kliniskt bedöma med våra händer. Genom olika tester kan vi undersöka en patient och ställa en diagnos utan att behöva röntga. Sedan kan det vara bra att komplettera med röntgen för att säkerställa att det man har kommit fram till stämmer, och framförallt för att utesluta andra skador, så att man inte har en broskskada som inte kan upptäckas med våra tester.

– Som grundregel går det alltid att börja med att pröva olika varianter av rehabilitering. Om ingen förbättring skett efter tre månader får man naturligtvis en läkartid.

Text och foto: Erik Ardelius