Ultragyn har patientens bästa i fokus

Målet för Ultragyn är en verksamhet som genomsyras av patientfokus och professionellt bemötande. För att nå dit utvärderas ständigt patienternas behov och personalens arbete och roller.

På Ultragyn Sophiahemmet  är tanken att patienten ska mötas av samma engagemang och professionalism från det att hon bokar sin tid i telefonen eller anmäler sig i receptionen till att hon ringer sjuksköterskan för rådgivning eller kommer på återbesök till sin läkare.

– Vi möter många kvinnor i svåra situationer och trots att vi är vana vid deras situationer får vi inte glömma att de inte är det. Dessutom är alla individer med sina enskilda behov som vi måste bemöta, säger Sophia Ehrström, som varit med sedan starten 2012.

Hon är verksamhetschef sedan 2015 och arbetar kliniskt på avdelningen till 80 procent. Den gynekologiska mottagningen med kirurgisk profil på Sophiahemmet är en del av vårdenheten Ultragyn, som under sina 25 år sedan start kommit att växa till
den största privata aktören inom gynekologi i Stockholms läns landsting. Trots den korta verksamhetstiden har mottagningen redan gjort avtryck och bidragit till ett trendbrott inom svensk gynekologisk kirurgi.

– När vi startade utfördes till exempel majoriteten av alla hysterektomier – operationer där livmodern avlägsnas – med buköppning fast än det var känt att det innebär mer smärta och obehag samt större infektionsrisk, säger hon.

– Vi ville ändra på det, därför åkte vi till USA, vidareutbildade oss inom minimalinvasiv, alltså titthålskirurgi, och blev skickliga på det. I dag har vi vänt helt på siffrorna så att bara 20 procent av hysterektomierna sker med bikinisnitt i stället för tidigare 80 procent, säger Sophia Ehrström. Ett  mindre ingrepp ger, förutom uppenbara fördelar som färre komplikationer och kortare vårdtid, också nöjdare patienter.

Samtidigt som Ultragyn Sophiahemmet har stort fokus på säkra operationsmetoder och en god vård strävar kliniken också ständigt efter att ha ett så gott bemötande som möjligt och att alla som arbetar inom verksamheten ska ha samma professionella förhållningssätt.

– I början trodde jag nog att det skulle ta något år, men nu har jag insett att det är en ständigt pågående process som vi aldrig kan sluta arbeta med, säger Sophia Ehrström.

– Det är värt allt arbete som krävs för att få skapa och driva en verksamhet som är precis så bra som man vill ha den, avslutar hon.

Text:  Helén Bjurberg
Foto: David Bicho

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2016