Ultragyn satsar på skonsammare operationer

Ultragyn är en välkänd gynekologisk mottagning som under många år har tagit emot patienter i Läkarhuset på Odenplan. Nyligen öppnade de en mottagning på Sophiahemmet, här tar de erfarna gynekologerna Sophia Ehrström och Jan Zetterström både emot öppenvårdspatienter och utför avancerade operationer.

När SophiaNytt besöker gynmottagningen på Sophiahemmet har det bara gått två veckor sedan Sophia Ehrström och Jan Zetterström, på Ultragyns uppdrag, tog över verksamheten och de erkänner utan omsvep att det har varit en tuff tid.

– Allt som rör patienter har fungerat perfekt, men att få i gång alla administrativa rutiner var värre än vi kunde ana. Ge oss bara lite tid så kommer allt att bli bra, säger Jan Zetterström med ett snett leende.

De båda gynekologerna har tidigare varit verksamma på Danderyds sjukhus med specialisering inom avancerad kirurgi och bäckenbottenproblem. På Sophiahemmet kommer de att ta emot både öppenvårdspatienter och genomföra de flesta typer av gynrelaterade kirurgiska ingrepp.

– Vår specialkompetens är bäckenbottensjukdomar, förlossningsskador och vulvasjukdomar. Vår ambition för den operativa verksamheten är att införa nya operationsmetoder som är mer skonsamma för patienten, säger Sophia Ehrström.

I Sverige genomförs en mycket stor andel av de gynekologiska operationerna genom buken, ett stort ingrepp som både kräver lång eftervård och som är besvärligt för patienten. På Ultragyn strävar de i stället efter att göra så många minimalinvasiva ingrepp som möjligt.

– I folkmun betyder det att vi använder oss av titthålskirurgi. Vinsten med en sådan metod, jämfört med traditionell bukkirurgi, är att patienten får mindre ont och färre blödningar samtidigt som risken för komplikationer minskar. Tillsammans gör det att den tid som krävs för återhämtning går mycket snabbare.

Att operera till exempel en livmoder med titthålskirurgi ställer större krav på att operatören är skicklig i sitt hantverk men både Sophia Ehrström och Jan Zetterström har flera års erfarenhet av metoden. Däremot kan de inte lova att de helt kommer att kunna undvika bukoperationer, fortfarande finns det tillfällen när dessa är enda möjligheten.

Trots att de båda gynekologerna har haft ett par tuffa veckor för att få i gång mottagningen är de hoppfulla inför framtiden.

– Vi är övertygade om att vi som en mindre vårdenhet kommer att kunna ge de kvinnor som kommer hit en mer personlig omvårdnad än vad ett större sjukhus klarar av. Även för samhället tror vi att det är en fördel om den här typen av sjukvård utförs vid sidan om sjukhusens verksamhet. Där måste akuta ingrepp hela tiden prioriteras vilket gör att planerade operationer många gånger måste ställas in. Den typen av prioriteringar slipper vi göra här, säger Sophia Ehrström.

Text och foto: Per Westergård

Vårdval gynekologi

Sedan årsskiftet kan alla kvinnor i Stockholms län själva välja bland de gynekologimottagningar som landstinget godkänner. Målet för reformen är att skapa en ökad valfrihet och bättre tillgänglighet. På Sophiahemmet finns både Ultragyn och flera fristående gynekologer som alla tar emot landstings-patienter. Även kvinnor som väljer att betala själva eller kommer via ett försäkringsbolag är välkomna.

Titthålskirugi en vanlig metod vid bukoperationer

Titthålskirurgi används vid olika typer av operationer i bukhålan och har blivit allt vanligare de senaste 20 åren. Operationssättet är skonsammare för patienten eftersom operationen utförs genom små hål i bukväggen istället för genom ett stort snitt. Metoden används bland annat för hysterektomi (borttagande av livmodern) men också för att ställa diagnos på olika sjukdomstillstånd i bukhålan, för överviktsoperationer, gallsten, diafragmabråck, blindtarmsinflammation och vid tumörer i till exempel prostata, magsäck och grovtarm. Hysterektomi är en av de vanligaste större gynekologiska operationerna.

Man räknar med att en kvinna av tio genomgår ingreppet i Sverige. I de flesta andra utvecklade länder är andelen högre. I England och i USA sker ingreppet mer än dubbelt så ofta som i Sverige.

Källa: Läkartidningen, Vårdguiden.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2012
Uppdaterad 2012-10-24