Unikt forskningsprojekt om infertilitet

Sedan två år tillbaka pågår ett gemensamt forsknings­projekt mellan IVF-mottagningen på Sophiahemmet och Sophiahemmet Högskola. Projektet heter ”Infertilitet i Stockholm” och är unikt i sitt slag.

– Det har inte gjorts en så här stor studie tidigare, säger Arthur Aanesen, läkare vid IVF- och fertilitetsmottagningen vid Sophiahemmet och initiativtagare till projektet.

I studien ingår 380 par som behandlas och har behandlats på IVF-mottagningen. Margareta Westerbotn, medicine doktor och lektor vid Sophiahemmet Högskola, bygger just nu upp en databas där all information om deltagarna lagras – i kodad form så att deras identitet inte framgår.

I nästa steg ska hon gå ut med en enkät till samtliga deltagare. Ett 20-tal par ska även djupintervjuas. Tanken är att deltagarna ska följas under en längre tid.

– Jag vill ta reda på hur de mår oavsett om de blivit gravida eller inte och hur de uppfattade omhändertagandet här på kliniken, säger Margareta Westerbotn. Deras svar är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete.

Vad forskarna redan nu kan konstatera är att det finns en överdriven optimism om att det går att bli gravid också i högre ålder.

– Många tar för givet att också barnafödandet går att planera på samma sätt som studier och karriär – och blir bestörta när det visar sig att biologin följer sina egna lagar, säger Arthur Aanesen.

I mycket är det senarelagda barnafödandet ett storstadsfenomen. Stockholm har en väldig hög medelålder bland förstföderskorna, i vissa stadsdelar kring 38–39 år – trots att fertiliteten börjar minska redan vid 30.

– Hos 50 procent av dem som kommer hit till kliniken kan vi inte hitta någon medicinsk förklaring till deras svårigheter att bli gravida. I de fallen tror vi att det är åldersfaktorn som spelar in, fortsätter Arthur Aanesen. Så en slutsats av vår studie kommer att bli att kvinnor inte ska vänta för länge med att skaffa barn.

Förutom faktorer som kvinnans ålder och kvaliteten på hennes äggstockar kommer forskningsstudien även att omfatta sociologiska faktorer som hur länge paret försökt bli gravida, hur försöken påverkat relationen och hur de ser på barn och föräldraskap – oavsett om de blivit föräldrar eller inte.

Studien, som finansieras genom bidrag från Forskningsutskottet kommer att publiceras i internationella tidskrifter samt i Läkartidningen. Förmodligen blir det också en hel del föreläsningar.

– Det är spännande att få två olika perspektiv på det här ämnet, säger Margareta Westerbotn och det blir ett bra avstamp till vidare forskning.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2009

Foto: Samir Soudah