Upprop från Vårdföretagarna

”VI GÖR SKILLNAD”. Det är Vårdföretagarnas budskap till våra riksdagspolitiker i ett upprop och namninsamling för att värna den privat drivna vården och omsorgen.

De privata företagen spelar en viktig roll för den moderna välfärden, skriver Vårdföretagarna och listar de starkaste skälen:

I Sverige finns i dag 11 000 privat drivna vård- och omsorgsföretag med totalt 160 000 medarbetare.
93 procent av företagen är småföretag med upp till 20 anställda.
14 av 20 av landets bästa vårdcentraler drivs i privat regi.
Undersökningar visar dessutom att nio av tio svenskar anser att valfriheten är viktig i vård och omsorg.

– Vårdföretagarna vill med denna kampanj lyfta fram att den privat bedrivna vården och omsorgen är en både viktig och nödvändig del av välfärden. Men i debatten har det skapats en bild av att vi, som varje dag ger vård och omsorg till en stor del av befolkningen, skulle ha raserat välfärdssystemet. Det är både en felaktig och djupt orättvis anklagelse mot våra medarbetare och de som är företagare. Därför behövs den här kampanjen för att visa en annan och mer riktig bild, säger Peter Seger, Sophiahemmets vd tillika ordförande i Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård. Läs mer på vigorskillnad.se

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014