Välkommen Jan Zedenius, Sophiahemmets nye chefläkare!

Vad fick dig att tacka ja till jobbet?

– Jag tyckte att beskrivningen av uppdraget verkade intressant plus att jag  förutom att vara chefläkare för sjukhuset också har som uppdrag att utveckla Sophiahemmets framtida verksamhet i ljuset av FHS, framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Man såg också positivt på att jag vill fortsätta med min forskning och det uppdrag för Cancerfonden som jag har sedan 2007. Jag är dessutom imponerad av Sophiahemmets goda rykte och varumärke – och ser också att här finns en stor utvecklingspotential.

Vad blir det första du gör när du börjar din tjänst i maj?

– Jag ska sätta mig in i verksamheten ordentligt och bekanta mig med dem som verkar här. Min förhoppning är att jag ska kunna vara ett stöd för alla verksamheter här på Sophiahemmet och bidra extra mycket i mina hjärtefrågor:
patientsäkerhet, kvalitetsarbete och integrering av forskning.

Sophiahemmets sjukhus och högskola har ett bra samarbete, hur vill
du bygga vidare på det?

– Både sjukhuset och högskolan är starka varumärken. Jag hoppas att min
forskningserfarenhet ska kunna komma till användning för att utveckla samarbetet ytterligare.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har arbetat som kirurg sedan 1983. Till en början arbetade jag i huvudsak
på små sjukhus men 1990 kom jag till Karolinska Sjukhuset och specialiserade
mig inom endokrinkirurgi. 2011 blev jag så chef för Bröst- och
Endokrinkirurgiska Kliniken. Med åren har jag blivit mer och mer övertygad om
att forskning kombinerad med klinisk verksamhet kan göra många av oss till
bättre läkare.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014