Vården berikas med 200 nyexaminerade sjuksköterskor

I dag examinerar Sophiahemmet Högskola ytterligare 200 Sophiasystrar och specialistsjuksköterskor som kommer att bidra till såväl svensk som internationell hälsa, vård och omsorg under lång tid framöver. Dessutom diplomerades både Silviasystrar samt Silviasjuksköterskor med inriktning mot demenssjukdom.

– Ni är nyckelpersoner och själva ryggraden i hälsa, vård och omsorg – en kraft som kan reformera vården och bidra till FN:s hälsomål, sa högskolans rektor Johanna Adami vid examenshögtiden i Blå hallen då studenterna fick ta emot sina sjuksköterskebroscher av H.K.H. Prinsessan Sofia.

Vid sitt tal betonade rektorn de nyexaminerade sjuksköterskornas viktiga yrkesval. I en tid då behovet av kvalificerad vårdpersonal ökar för att möta samhällsbehoven, blir varje ny grundutbildad- eller vidareutbildad sjuksköterska enormt betydelsefull.

– Ni kommer att fylla en central roll för patienter och deras närstående i många delar av landet och världen, på platser som sträcker sig långt utanför Stockholms län, sa Johanna Adami vid examenshögtiden.

Forskningsanknuten utbildning   
Sophiahemmet Högskola har utbildat sjuksköterskor i över 130 år och har alltid strävat efter att vara ett lärosäte i framkant. I dag går totalt cirka 1 500 studenter vid högskolan som utbildar blivande sjuksköterskor men även erbjuder en rad specialistsjuksköterskeutbildningar. I våras fick Sophiahemmet Högskola även rättigheter att bedriva utbildning på forskarnivå vilket gör lärosätet komplett med undervisning på alla nivåer.

– Den vetenskapliga grunden har varit en naturlig del under mina studieår på högskolan. Jag har läst galet många forskningsartiklar, säger den märkbart glada sjuksköterskan Julia Thorberg.

Vid examenshögtiden var hon den student som höll återkommande inslaget ”sjuksköterskans första tal”. I det beskrev Julia bland annat alla de timmar hon praktiserat ute i verkligheten. ”37 veckor – nästan en hel graviditet!”

– Att få praktisera så pass mycket ute i ”verkligheten” har gjort mig väl förberedd på att bli en sjuksköterska som på riktigt kan möta patienternas behov, säger Julia som är väldigt nöjd med sin utbildning.

En dag att fira
I dag firar hon stort. Sin sjuksköterskebrosch, nyvunna legitimation och sitt nya yrke. Redan på måndag prövar Julia vingarna som sjuksköterska inom den palliativa vården i Täby utanför Stockholm.
– Det känns helt fantastiskt att äntligen få stå på egna ben. Nu tar jag med mina kunskaper ut i yrkeslivet och ska äntligen få göra det jag brinner för. Att vårda och ta hand om människor. Jag riktigt känner att vi sjuksköterskor kan bidra och att vi är viktigare än någonsin, avslutar Julia.

Studenter ur följande program examinerades och diplomerades:
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demenssjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre
Master of Science in Nursing – Palliative Care
Kompletterande kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap
Specialisering i demensvård för undersköterskor
Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård

Text: Pia Hellsing