Varsam renovering av Lill-Janshuset

Just nu pågår en omfattande renovering och anpassning av Lill-Janshuset, den byggnad som Sophiahemmet hyr av Djurgårdsförvaltningen. Huset invigdes 1913 och inrymde då Allmänna BB fram till nedläggningen 1976.

2003 flyttade Riksidrottsförbundet och ett antal idrottsförbund in. Sedan flera år disponerar Sophiahemmet ungefär 80 procent av det omkring 9 000 kvadratmeter stora huset.

Men nu är det alltså dags för en genomgripande renovering – bland annat ska tre operationssalar färdigställas. Ett inte helt enkelt projekt eftersom byggnaden är grönklassad, det vill säga har ett särskilt värde kulturhistoriskt, och inte får byggas om hur som helst.

–I största möjliga mån återanvänder vi material och inredning, som spegeldörrar och armaturer. Något som också blir mycket billigare än att köpa nytt, säger Jonas Holmer, Sophiahemmets fastighetschef.

– En stor utmaning är ventilationssystemet, som var riktigt hi tech när det installerades för 100 år sedan, men som av förklarliga skäl inte lever upp till dagens standard. De första hyresgästerna beräknas flytta in under hösten.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2016