Vidareutbildning för operationssköterskor

Åtta operationssköterskor, sex från Sophiahemmets operationsavdelning och två från Ultragyn, certifieras i laparaskopi (titthålskirurgi). Detta efter att ha deltagit i en vidareutbildning genomförd i samarbete med GHP Kirurgkliniken.

Utbildningen bestod av föreläsningar där föreläste om laparoskopiskt ljumskbråck, laparoskopisk cholecystektomi (borttagande av gallan) och laparoskopisk obesitaskirurgi (kirurgisk behandling av övervikt) och dels av övningar i simulator. Kursen avslutades med examensprov och certifiering där alla deltagare blev godkända.

– På det här sättet både höjer vi personalens kompetens och ökar kvaliteten på den vård vi ger patienterna. Risken för komplikationer minskar och vi sparar dessutom tid, säger Silvia Giorgi som operationssköterska och utbildningsansvarig på operationsavdelningen.

Det finns en strävan och ett stort önskemål från läkarna vid Kirurgkliniken att det under en operation ska finnas minst en operationssköterska som har kompetens inom laparoskopi, vilket innebär att det finns ett visst behov av flera utbildningstillfällen.

– Förhoppningsvis kommer alla sjuksköterskor här på operation få möjlighet att gå utbildningen. Det är redan flera som anmält sitt intresse, berättar Silvia Giorgi.