Webbplats ska minska antibiotikaanvändningen

Sveriges kommuner och landsting har nyligen lanserat webbplatsen antibiotikaellerinte.se.

Syftet är att på ett lättfattligt sätt ge kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte är det.

Budskapet är att man vid vanliga infektioner, till exempel i öron, hals och bihålor, i de flesta fall inte blir fortare frisk med antibiotika. Och att om vi fortsätter använda antibiotika när det inte är nödvändigt riskerar att göra bakterierna resistenta mot antibiotika och då inte hjälper vid allvarliga sjukdomstillstånd. Därför har Sophiahemmet nyligen genomfört två vidareutbildningar för allmänspecialister och andra läkare som förskriver antibiotika.

–Resistenta bakterier har av WHO och WMA, tillsammans med klimatförändringarna, utnämnts till de två största framtida hoten mot mänsklighetens hälsa. Antibiotikaresistens beror i första hand på överdriven och irrelevant förskrivning av antibiotika från välmenande, men ignoranta,läkare, säger Jan Zedenius, Sophiahemmets chefläkare. Det är något vi kan vi råda bot på omgående, och för att dra vårt strå
till stacken här på Sophiahemmet ska vi fokusera på att få en relevant och rätt inriktad antibiotikaförskrivning. Upplysta läkare och patienter är en förutsättning för det arbetet.