Uppför:

Håll kryckan i ena handen och ta tag med den andra i ledstången. Kliv upp med det friska benet först. Därefter det opererade benet och kryckan.

Nedför:

Håll kryckan i ena handen och ta tag med den andra i ledstången. Kliv ned på steget med kryckan och det opererade benet först, därefter det friska benet.

 

Till toppen