Nedan följer resultatet av patientutvärderingen från vår tidigare enkät (jan-okt) inom våra fokusområden:  bemötande, helhet och information.

  • 94 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet
  • 96 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda  med helhetsintrycket
  • 92 % av patienterna är nöjda eller mycket nöjda med informationen

Vi mäter NPS – Net Promoter Score som bygger på frågan: Skulle du rekommendera Sophiahemmet till en vän eller kollega? Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100, där värden över +50 anses som utomordentliga.

Vårt totala NPS-resultat blev 84, ett utmärkt resultat. 2017 låg samma siffra på 76 vilket visar på ett ytterligare ökat förtroende från våra patienter.

Vårt mål är att bli ännu bättre och få med så många av patienternas synpunkter som möjligt i vårt förbättringsarbete. Huvudsyftet med att vi mäter patientupplevelsen är att vi vill öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter är grunden i vårt förbättringsarbete. Därför bytte vi i slutet av 2018 till en ny enkät för att mäta patientupplevelsen och ytterligare öka involveringen av våra patienter. Enkäten ställer rätt frågor och ger oss snabb återkoppling på resultatet.

Hur går det till?


Vid besök på någon av våra öppenvårdsmottagningar (Försäkringsmottagningen, Hälsocentralen eller Husläkarmottagningen) lämnar patienten sitt mobilnummer och får sedan enkäten via sms. På vårdavdelningen och operationsavdelningen lämnar patienterna svar direkt på plats. Allt sker anonymt och inga telefonnummer sparas.

Vad mäts?


Vi kommer fortsätta att mäta NPS, upplevelsen av bemötandet och information, men även lägga till upplevelsen av tillgänglighet, delaktighet, hur nöjd man är med besöket och om behovet av vård och behandling har blivit tillgodosett. Alla svar samlas in och redovisas löpande till verksamheten och patienten kan ge förslag på förbättringsområden som kommer medarbetarna tillhanda, t ex vad man varit nöjd med eller mindre nöjd med. Till höger ses resultaten från oktober till december månad. Vi har startat upp ett arbete med patientpaneler och kallat de patienter som vill delta lite extra i vårt förbättringsarbete, den frågan kommer sist i enkäten och är helt frivillig. Först ut var vår husläkarmottagning med en givande kvällsträff där gruppen som var kallad kom med många goda förbättringsförslag som mottagningen kommer att jobba med.

Till toppen