Under 2017 besvarade drygt 660 patienter våra patientenkäter som mejlats ut till de patienter som lämnat sitt godkännande under besöket. Vi hade även Touch Point – surfplattor utplacerade vid mottagningarnas entréer där 2103 patienter utvärderade vården.

Tack till alla som under 2017 tagit sig tid att antingen besvara enkäten eller svarat via Touch Point – surfplattorna och därmed hjälpt oss i vårt förbättringsarbete!

Nedan följer resultatet av patientutvärderingen inom våra fokusområden:  bemötande, helhet och information.

  • 96 % av patienterna är nöjda med bemötandet
  • 96 % av patienterna är nöjda med helhetsintrycket
  • 94 % av patienterna är nöjda med informationen

Nytt för i år är att vi använder NPS – Net Promote Score som bygger på frågan: Skulle du rekommendera Sophiahemmet till en vän eller kollega? Du som patient svarar då på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet går från -100 till +100, där värden över +50 anses som utomordentliga.

Vårt totala NPS resultat från patientenkäten och Touch Point surfplattorna hamnar på 76, ett utmärkt resultat.

Till toppen