Årsberättelsen för 2018 för Sophiahemmet, ideell förening

Sophiahemmet, ideell förening bedriver utbildning, sjukvård och forskning genom verksamheterna Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola.

Läs den digitala versionen av Årsberättelse 2018 här eller beställ en pappersversion via medlemsservice@sophiahemmet.se.

Tidigare årsberättelser hittar du här.

Till toppen