Årsberättelse

Årsberättelsen för 2023 för Sophiahemmet, ideell förening.

Sophiahemmet, ideell förening bedriver utbildning, sjukvård och forskning genom verksamheterna Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola.

Läs den digitala versionen av Årsberättelsen här eller beställ en pappersversion via medlemsservice@sophiahemmet.se.

Tidigare årsberättelser hittar du här.