Hållbarhet i fokus

Nu är Sophiahemmet omcertifierat enligt de nya ISO-standarderna för kvalitet och miljö. Som ett led i det arbetet har en hållbarhetspolicy tagits fram.

I augusti omcertifierades Sophiahemmet till de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Den stora skillnaden är att grundstrukturen i standarderna numera är densamma för både för kvalitet och miljö.

– Tidigare arbetade vi i två separata ledningssystem med olika krav, nu kan vi integrera miljö och kvalitet på ett helt annat sätt än tidigare, säger Caroline Lagerman, Sophiahemmets kvalitetsutvecklare.

Ett självklart ansvar
För Sophiahemmet är hälsa och hållbar utveckling både en självklarhet och en förutsättning. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling, där Sophiahemmet som sjukhus och högskola har en särskild roll.

Som ett led i kvalitets- och miljöarbetet har Sophiahemmet därför tagit fram en hållbarhetspolicy med fyra perspektiv. Dessa ligger sedan till grund för de hållbarhetsmål som ska genomsyra hela verksamheten och engagera alla.

–Vi ska arbeta patientsäkert, hälsofrämjande, klimat- och resurseffektivt och integrera hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning, sammanfattar Caroline Lagerman.

I våras presenterade kvalitetsavdelningen den intressentkartläggning som genomförts under året.

–Det är viktigt att vi vet vilka våra intressenter är och vilka behov och förväntningar de har. Det ställs i dag högre krav på en organisation att ha en dialog med sina intressenter, till exempel kunder och leverantörer, om deras miljöpåverkan.

Risker och möjligheter
I nästa steg har Sophiahemmets alla verksamheter – med stöd av kvalitetsombud, miljöombud och internrevisorer – gått igenom sina olika processer för att identifiera risker, men också för att se nya möjligheter.

– Kvalitet och hållbarhet är viktiga frågor för oss eftersom det handlar om patientsäkerhet.Det är glädjande att med säkerhet kunna möta de krav och förväntningar som finns och att arbeta på ett bra sätt som alla är nöjda med, säger Anna Nilsson, sjuksköterska och miljöombud på hälsocentralen och en av Sophiahemmets internrevisorer.

Barnsjukhuset Martina har blivit miljöcertifierat för första gången.

– Det har varit ett omfattande arbete men när allt väl föll på plats och alla förstod vilken nytta dokumenten kommer att göra i det dagliga arbetet blev det väldigt roligt, säger Sanna Svensson, barnsjuksköterska och miljöombud för Martina.