Sjukhusledningen

Peter Seger

VD och Sjukhuschef Sophiahemmet

08-406 20 10 peter.seger@sophiahemmet.se

Marina Dyfverman

Marknads- och kommunikationschef

08-406 20 17 marina.dyfverman@sophiahemmet.se

Andreas Erlandsson

Verksamhetschef Husläkarmottagningen

08-406 22 30

Maarit Korkeila Lidén

Verksamhetschef Försäkringsmottagningen

08-406 20 00

Åsa Larsson

Verksamhetschef Sjukvård, bitr. sjukhuschef

08-406 21 16 asa.larsson@sophiahemmet.se

Madeleine Lempke

Verksamhetschef Hälsocentralen

08-406 22 50

Jennie Revay

Ekonomichef

08-406 20 35 jennie.revay@sophiahemmet.se

Marie Wickman Chantereau

Chefläkare

08-406 20 00 marie.wickmanchantereau@sophiahemmet.se