Kunskapsbrist om manlig bröstcancer

Under fyra höstveckor identifierade läkarna vid Christinakliniken vid Sophiahemmet fem fall av manlig bröstcancer. Det är ovanligt många, i vanliga fall handlar det om någon patient per år.

– Det behövs mer kunskap om manlig bröstcancer. Sjukdomen är ovanlig och det gör att många läkare inte ens tänker på bröstcancer när de träffar patienten, säger Magnus Bäcklund, som är överläkare och onkolog vid Christinakliniken.

Två av de drabbade männen var under 50 år, vilket också det är ovanligt. För några av patienterna hade sjukdomen dessutom spridit sig till lymfsystemet.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och drabbar cirka 8 000 varje år. Men vad inte många vet är att också män kan få bröstcancer. Årligen upptäcks mellan 35 och 40 fall av manlig bröstcancer i Sverige.

Man vet i dag inte så mycket om bröstcancertumörer hos män, men man tror att uppkomsten skiljer sig från den kvinnliga varianten. Trots det behandlas män med samma metoder som kvinnor. Något som bidrar till att dödligheten i bröstcancer är högre hos män.

– Det är därför viktigt att kunna diagnostisera männen i ett tidigt skede, säger Magnus Bäcklund.

Länkar