Långsiktigt miljöarbete på Sophiahemmet – Alla medarbetare är med och bidrar

Att samla in matavfall som blir till biogas eller att ta trappan istället för hissen. Det är bara några exempel på hur medarbetarna på Sophiahemmet hjälps åt för att bidra till en bättre miljö.

För Sophiahemmet är det ett självklart val att arbeta med miljöfrågor.

– Hälsa och miljö går hand i hand och vi vill aktivt medverka till en hållbar och hälsosam livsmiljö genom att göra väl genomtänkta val på alla nivåer, säger Christina Jansson, kvalitetssamordnare på Sophiahemmet.

Arbetet började redan 2002 med en grundläggande miljöutredning och två år senare blev sjukhuset miljöcertifierat. Det är ett bevis på att Sophiahemmet uppfyller högt ställda krav och arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan.

– Vi har identifierat tre områden där vi har vår största miljöpåverkan och där vi kan förbättra oss: koldioxidutsläpp, resurshantering och utsläpp till vatten.

Redan från början har representanter från de olika verksamheterna funnits med i miljöarbetet och i dag finns det ett miljöombud inom varje verksamhet. Alla miljöombud, chefläkare Jan Zedenius och Christina Jansson träffas fyra gånger per år. Syftet med mötena är att dela erfarenheter mellan enheterna, ta upp förslag och idéer som exempelvis kommit in från verksamheterna – och inte minst rapportera om sådant som inte fungerar.

– Ett konkret exempel är Operationsavdelningen här på Sophiahemmet som efter ombyggnaden blev av med sitt miljö-rum och inte kunde sortera sitt avfall som tidigare. Frågan togs upp av avdelningens miljöombud och snart hade Operation fått ett miljörum igen, berättar Christina.

Det är mot bakgrund av miljömålen som Sophiahemmet har tagit fram filmen ”Sophiahemmets miljöarbete”. Den visar hur alla medarbetare kan bidra till en bättre miljö. Det kan handla om enkla saker som att ta trappan istället för hissen eller mer komplexa som att samla in matavfall som i sin tur, när det omvandlas till biogas, driver bussar i Stockholm.

Målet är att alla anställda vid Sophiahemmet ska få en grundläggande kunskap i miljöfrågor genom att se filmen och sedan svara på ett antal
frågor.

– Filmen har blivit väldigt uppskattad, berättar Christina Jansson, och flera av dem som har sett filmen har tagit kontakt och vill bli miljöombud.

Nästa stora uppgift för miljögruppen på Sophiahemmet är att identifiera de långsiktiga miljömålen för perioden 2017–2022.

– Målen ska vara utmanande, engagerande och mätbara. Det är bara genom att sätta ribban högre för varje gång som Sophiahemmets miljöarbete kan bli ännu bättre, fortsätter hon.