Lill-Janshuset åter i vårdens tjänst när Sophiahemmet inviger Ryggkirurgiskt Centrum

Idag inviger Sophiahemmets ordförande Lars Kihlström Burenstam Linder tillsammans med Sophiahemmets vd Peter Seger Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem i Lill-Janshuset. En komplett vårdverksamhet som kommer hjälpa tusentals Stockholmare med ryggproblem varje år inom ramen för Vårdval Stockholm Ryggkirurgi på uppdrag av Stockholms läns landsting. Även försäkringsmedicinska patienter kommer att tas emot.

– Vi är mycket förväntansfulla och positiva inför öppningen av Ryggkirurgiskt Centrum som kompletterar det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som redan finns i det vi kallar vår vårdgalleria, säger Sophiahemmets vd Peter Seger.

När nu ytterligare 2 300 kvadratmeter tas i bruk, används majoriteten av lokalerna i Lill-Janshuset åter till sjukvård – något som huset ju tidigare använts till då Allmänna BB låg här under många år. Här finns även Sophiahemmets ackrediterade vårdverksamheter Neurology Clinic, NeuroCampus samt Barnsjukhuset Martina.

– Vi har valt att starta vår verksamhet vid Sophiahemmet då här finns en tradition av innovation och entreprenörskap och viljan att satsa på det patienterna behöver, säger Per Svedmark, ortoped och ryggkirurg med mångårig erfarenhet och vd för Ryggkirurgiskt Centrum. – Det ligger i linje med vår vision att bedriva en högkvalitativ ryggvård som ger nöjda patienter och nöjda remittenter och det gör vi genom att ta hand om patienterna på ett professionellt sätt i alla led, fortsätter han.

I tre helt nyrenoverade våningsplan utgörs Ryggkirurgiskt Centrum av mottagning, vårdavdelning och operationsavdelning med tre ultrarena operationssalar och fullutrustad sterilenhet. I anslutning till mottagningen har kliniken också en fysioterapienhet med behandlings- och träningslokaler. På kliniken kommer 50-talet personer att arbeta, varav 5 läkare och 6 fysioterapeuter samt övrig vård- och administrativ personal. Allt för att ge ett så komplett omhändertagande som möjligt där patientens behov står i centrum. Ryggkirurgiskt Centrum erbjuder också en avancerad telemedicinsk kontakt som komplement till mottagning, dagkirurgi och inneliggande vård.

De fyra aktiva ryggkirurgerna är också grundare till Ryggkirurgiskt Centrum AB, alla med mer än 14 års erfarenhet inom ryggkirurgi. De har arbetat tillsammans under många år, alla är också forskarutbildade med genomgången disputation vid Karolinska Institutet respektive Uppsala Universitet.

För mer information, besök www.rkc.se eller www.sophiahemmet.se

Besöksadress: Ryggkirurgiskt Centrum, Lill-Janshuset, Södra Fiskartorpsvägen 15H