Nässkölj bättre än tamponad

Det är bättre att minska blödningar och smärta efter näsoperationer med hjälp av ljummet vatten än med tamponad. Det visar ny forskning som genomförts av Öron­, näs­ och halskliniken och forskningslaboratoriet på Sophiahemmet.

När öron-, näs- och halskliniken utökade sin mottagning till samma våningsplan som Sophiahemmet Forskningslaboratorium föll det sig naturligt att börja samarbeta. Laboratoriet och kliniken har flera gemensamma projekt.

ÖNH-kliniken har egna forskare som kommer till laboratoriet, men de samarbetar också med forskarna Maria Kumlin och Marie Svedberg som arbetar här. Intresset för laborationer har blivit allt större under de senaste åren.

– Vi kan se att det skett ett generationsskifte och att allt fler medarbetare vid Sophiahemmet är intresserade av forskningslaboratoriet och egen forskning, säger Maria Kumlin.

Gammal metod smärtsam
Nyligen har hon och Marie Svedberg slutfört ett projekt tillsammans med ÖNH-mottagningen där läkaren Mattias Jangard varit medanavarig. När en patient har opererats i näsan är en vanlig metod att stoppa blödningen genom
att använda en tamponad i näsborrarna. Den metoden upplever många som både smärtsam och obehaglig.

– Nu har vi haft ett projekt där vi testat olika metoder på 40 patienter som opererat näsan. De har haft tamponad i ena näsborren, och den andra näsborren har sköljts med 47-gradig natriumklorid, förklarar Mattias Jangard.

Under dygnen närmast efter operationen har patienterna som deltagit i undersökningen fått skatta det obehag de upplevt på en visuell analog skala, så kallad VAS.

– Det visade sig vara ett signifikant bättre resultat i den näsborre som sköljdes med den varma natriumkloriden, berättar han.

Just den här undersökningen tog ÖNH:s läkare initiativ till, och efter att ha sökt etiskt tillstånd var det bara att sätta igång.

Bättre att skölja
– Nu är det vetenskapligt fastställt att det är lika bra eller bättre att skölja, såväl för patientens skull som av ekonomiska och miljömässiga skäl. En förbättrad upplevelse för patienten kombinerat med att det inte går åt lika mycket material med sköljmetoden, säger Maria Kumlin.

Resultatet från studien kommer nu att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och kan förhoppningsvis hjälpa flera patienter till en bättre vårdupplevelse.

– Vår förhoppning är att sammanföra omvårdnadsvetenskap med medicinsk vetenskap, säger Marie Svedberg.

Just denna studie har genomförts tillsammans med ÖNH-klinken, men forskningslaboratoriet är till för hela Sophiahemssfären, såväl sjukhus som högskolan.

– Har man en idé om ett forskningsprojekt går det bra att vända sig till oss. Då kan vi tillsammans gå igenom idén och söka etiskt tillstånd, och se hur och om vi kan gå vidare.

Text: Anna­-Maria Stawreberg
Foto: Sara Hessel