Husläkarmottagningen erbjuder tobaksavvänjning

Vill du sluta röka eller snusa?

Då har du som är listad på Husläkarmottagningen Sophiahemmet möjlighet att få träffa en av våra distriktssköterskor som är specialutbildad i tobaksavvänjning. Vi erbjuder individuella stödsamtal, vilket vanligtvis innebär 4-6 samtal. Tillsammans lägger vi upp en plan och finner strategier för att vidmakthålla tobaksfrihet.

Vi erbjuder även rökavvänjning i grupp.

Är du intresserad vänligen maila till stopsmoke@sophiahemmet.se

Du kan även kontakta Sluta Röka Linjen för stödsamtal

Sluta Röka Linjen tar emot samtal om tobaksfrågor. All personal är specialutbildad av Centrum för Tobaksprevention. Linjen är tänkt som ett kontinuerligt stöd. Du har möjlighet att ringa flera gånger. Informationshäften erbjuds gratis som är  kompletterande stöd till samtalen.

Du kan ringa kostnadsfritt på 020-84 00 00 (ej från mobiltelefon). Från mobiltelefon ringer du 0771-84 10 10 och det kostar som ett vanligt mobilsamtal