Journalkopior

För att lämna ut kopior av en journal krävs en skriftlig journalrekvisition underskriven av patienten.

Skicka rekvisitionsblanketten till den mottagning/vårdgivare som patienten har haft kontakt med.

Observera att det finns två olika rekvisitionsblanketter, en för vårdgivare som vill rekvirera journal från en annan vårdgivare och en för patienter. Pappersjournaler äldre än tio år är gallrade. Enda undantaget är journaler gällande hjärtoperationer utförda på Sophiahemmet, dessa sparas längre.

Numera är patientjournaler digitaliserade i de allra flesta verksamheter. Via 1177 kan du läsa din journal via nätet när du har loggat in med BankID/e-legitimation, se 1177.se för mer information.

Postadress: Mottagning/Vårdgivare xxx, Sophiahemmet Sjukhus,
Box 5605, 114 86 Stockholm

Observera att en kostnad kan komma att debiteras beställaren för framtagning, kopiering och porto. Kontakta respektive mottagning för information och ev. prisuppgifter.

Vid brådskande beställning av slutenvårdsjournal, utanför ordinarie öppettider, kan blanketten faxas till Vårdavdelningen:

Telefax: 08- 406 21 05
Skriftligt medgivande av patienten ska bifogas i förekommande fall.

Läs mer här, information om regionarkivet och dess hantering samt beställning från arkivet.

Formulär för:

Journalrekvisition för patient

Journalrekvisition till annan vårdgivare/försäkringsbolag